A Pszichológia Doktori Program Hallgatói


Ugrás ide: nappali | levelező | egyéni | abszolutóriumot szereztek | doktorjelöltek | doktori fokozatot szereztek | átminősítettekNappali
név absz. tagozat cím témavez.
Almássy Zsuzsanna 2 nappali Anyai és apai identitásalakulás Pék Győző
Béres Rita Absz. nappali Sporttevékenységek pszichológia szempontú elemzése és összehasonlítása Münnich Ákos
Czimmerman Edit 2 nappali Szingliséggel kapcsolatos attitüdök vizsgálata Pék Győző
Fedor György Absz. nappali A pályakezdő értelmiség társadalmi beilleszkedésének vizsgálata Münnich Ákos
Fejes Enikő 2 nappali Szervezetfejlesztés Münnich Ákos
Gogola István 1 nappali A kiégés (burnout) szindróma vizsgálata a segítő szakmában Kárpátalján Pék Győző
Hazag Anikó Absz. nappali A hallgatói kiégés jelensége, pszichésen Molnár Péter
Hunya Pál 2 nappali Egyéni jellemzők és szituatív tényezők konfliktushelyzetben mutatott viselkedésre gyakorolt hatásának vizsgálata Molnárné Kovács Judit
Józsa Balázs Absz. nappali Számítógépes játékok pszichológai hatása Szabó Csaba
Kerekes Noémi Absz. nappali Tehetségesek szociometriája Balogh László
Király Zoltán Absz. nappali Személyiségtényezők szerepének vizsgálata kiscsoportokban a Network Analízis eszközeivel Münnich Ákos
Kovács Krisztina (VHVSZB) 2 nappali Az eseményhez kötött potenciál módszerének alkalmazása az észlelés kutatásban Czigler István
Kovács Tímea Absz. nappali Az önéletrajzi emlékezet sajátosságai anorexia nervosában szenvedő betegeknél Szabó Pál
Kökény Tibor Absz. nappali Modellkísérlet az egészséges táplálkozás homeosztatikus és motivációs összefüggéseire a vegetárizmus talaján Pék Győző
Lukács-Márton Réka Absz. nappali Speciális csoportok evészavarai Szabó Pál
Medvés Dóra 3 nappali A környezettudatosság pszichológiai vonatkozásai Molnárné Kovács Judit
Hőgye-Nagy Ágnes Absz. nappali A közúti gépjárművezetők alkalmasságvizsgálata kockázatvállalási szempontból Münnich Ákos
Nagy János Absz. nappali Zenei rendszerek fizikai jellemzései és észlelése Czigler István
Nistor Mihaela 2 nappali Kötődés és intergenerációs viszonyok a párkapcsolatban Molnár Péter
Pató Lívia Gabriella Absz. nappali Kiváltott potenciálok vizsgálata Czigler István
Simon Kinga-Katalin* Absz. nappali Interperszonális kommunikáció vizsgálata különböző partnerkapcsolatokban. Az elméleti megalapozás tudományrendszeri helye: kommunikáció és szociálpszichológia valamint családszociológia Münnich Ákos
Szabó Gergely Sándor 1 nappali A módosult tudatállapotok fenomenológiájának vizsgálata Szabó Csaba
Tóth József Absz. nappali A serdülők és a számítógép által közvetített kommunikáció Sallay Hedvig
Veress Fruzsina Absz. nappali A munkahelyi munkaerő-kiválasztás személypercepciós aspektusai Molnárné Kovács Judit
Hegedűs Melinda Absz. nappali és levelező Szubjektív jóllét serdülőkorban az anyagiasság, önkontroll és gazdasági viselkedés tükrében Molnárné Kovács Judit

Levelező

a lap tetejére ^

név absz. tagozat cím témavez.
Baráth Éva 1 levelező A koraszülöttek kötődésének longitudinális vizsgálata Nagy Beáta
Barkaszi Irén Absz. levelező Mentális fáradtság és alvásmegvonás elektrofiziológiai és viselkedéses hatásai Balázs László/Czigler István
Budaházy-Mester Dolli DJ. levelező A jövő-orientáció háttértényezőinek vizsgálata főiskoolai hallgatóknál Frecska Ede
Budai Éva 2 levelező Korai kötődés, önértékelés, egészségtudatosság- és magatartás a serdülőkor kezdetén Molnár Péter
Ceglédi Erzsébet Absz. levelező Tehetséges tanulók tanulási stratégiáinak és motivációjának jellemzői és összefüggései a természettudományos tantárgyakban Balogh László
Csákberényi Nagy Miklósné DJ. levelező Fogalmazási képességek nyelvi összetevőinek vizsgálata Balogh László
Csízik Tímea 1 levelező Együttműködési készség észlelése, megítélése és mérése Molnárné Kovács Judit
Dézsi Judit 2 levelező Kapcsolattartás a börtönben Pék Győző
Döbör Ágota DJ. levelező Irodalmi érdeklődés és szövegmegértés tehetséges gyerekeknél Tóth László
Fehér Ágota Judit Absz. levelező Az értékorientáció emocionális és szocializációs meghatározottságának feltárása Péter-Szarka Szilvia
Gajda András Absz. levelező A krónikus fájdalom szindróma egészségpszichológiai és párkapcsolati vonatkozásai Nagy Beáta
Gömöry Kornélia DJ. levelező Tehetséges tanulók fejlődésének pszichológiai jellemzői 10-14 éves korban "válogatott" és "normál" osztályokban Balogh László
Györffy Ágnes DJ. levelező A katonai identitás kialakulása, jellegzetességei, krízisei Szabó Csaba
Hajdu Krisztina Melinda Absz. levelező Az INPP-módszer pszichopedagógiai alkalmazásának lehetőségei az oktatásban - kutatás a megkésett idegrendszeri fejlődésről, a reflexműködés, a testtartás, a szorongás és a sajátos nevelési igény összefüggéseiről Tánczos Judit
Harsányiné Petneházi Ágnes 3 levelező Az AJTP hatásvizsgálata Páskuné Kiss Judit
Janurikné Lestyán Erzsébet 3 levelező Tanulási jellemzők fejlődése 10-14 éves korban differenciált foglalkoztatási programban résztvevő tanulóknál Tóth László
Kathyné Mogyoróssy Anita Absz. levelező Szülők és pedagógusok együttműködését befolyásoló tényezők vizsgálata felekezeti és nem felekezeti intézményekben. Ezek összefüggései az iskolás gyermekek lelki egészségével. Nagy Beáta
Kiss Ferenc Absz. levelező Tanulási stratégiák, stílusok és a kognitív képességek fejlődésének longitudinális vizsgálata Balogh László
Klapcsik Zsuzsanna DJ. levelező Szociálpedagógus szakemberek pályaképe interjúk tükrében Szabó Pál
Kocsisné Molnár Judit 2 levelező A párkapcsolatok vizsgálata a Young-féle séma fókusz elmélet tükrében Pék Győző
Kós Nóra 2 levelező Személyiségjellemzők alakulása differenciált oktatásban részesülő felső tagozatos tanulóknál Tóth László
Kovács Bernadett DJ. levelező Segítő szakma a vallásos hit és a kiégés összefüggései Nagy Beáta
Körmendi Attila DJ. levelező Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál Pék Győző
Kurucz Győző 3 levelező Oksági gondolkodás Münnich Ákos
Nagy Ágota 3 levelező A sportmotivációt befolyásoló tényezők általános iskolai tanulóknál Tóth László
Nagy Tamás Absz. levelező Hátrányos helyzetű, tehetségfejlesztő programban gondozott, gyermekek jövőképének és boldogságélményének vizsgálata Pék Győző
O. Szabó Orsolya Absz. levelező Szervezeti innováció Molnárné Kovács Judit
Pántya József 3 levelező Normairányított és stratégiai együttműködés a társas értékorientáció függvényében Molnárné Kovács Judit
Pataky Nóra 2 levelező Pszichopátiás vonások (C/U) gyermek- és serdülőkorban Inántsy-Pap Judit
Pintér Ilona Eszter Absz. levelező A zenetanulás hatásai: kognitív, emocionális, szociális hatások a katedrális kórusiskolákra és zenetagozatos iskolákra Szabó Pál
Putz Gabriella Absz. levelező Magyar pesszimizmus Molnárné Kovács Judit
Sperkáné Krotos Hajnalka 3 levelező Családi szocializáció hatása a szubjektív jóllét fejlődésére serdülőkorban Molnárné Kovács Judit
Szabolcsné Solymosi Krisztina Absz. levelező Otthon mint az identitás szimbóluma Molnárné Kovács Judit
Szabóné Balogh Ágota 3 levelező Kognitív képességek fejlesztése informatikai eszközökkel Mező Ferenc
Szanati Dóra Viktória Fok. szerz. 2011. levelező Koraszülött csecsemők és kisgyermekek nyelvi fejlődése Nagy Beáta
Szebeni Rita DJ. levelező A Kompetencia-alapú tanárképzéshez tartozó pedagógus személyiségvizsgálata Tóth László
Sztancsik Veronika 1 levelező A szkizofrénia betegség-reprezentációja: szakemberek, laikusok és a betegek nézetei a szkizofréniáról Pék Győző
Tóth Zsuzsa Absz. levelező Az apák szerepe a családokban ---
Tóthné Kosztin Beáta DJ. levelező A természettudományos fogalomalkotás és problémamegoldás fejlődése az általános iskolás tanulók körében Tóth László
Vágyi Petra 2 levelező Az identitáskomplexitás alakulása felnőttkorban Pék Győző
Váradi Éva Absz. levelező A természeti környezettel való kapcsolat vizsgálata gyerekeknél és óvodapedagógus hallgatóknál ---
Vicsek András Dániel Absz. levelező Személyiségfejlesztő- és terápiás pszichodráma csoportok hatásvizsgálata ---/Kosztyuné Nyitrai Erika
Oceák Attila* Absz. levelező Az eseményfüggő kiváltott potenciálok kutatása Czigler István
Dr. Hüse Lajos 1 levelező HHH-s gyermekek iskolai integrációját elősegítő programok hatékonyságának vizsgálata Hidegkuti István
Bertalan Imre 1 levelező A kapcsolati erőforrások hatásai az iskolai teljesítménymotivációra Páskuné Kiss Judit
Djuroskáné Csabai Krisztina 1 levelező Az evészavarok rizikó és protektív tényezői Szabó Pál
Szászi Beáta 1 levelező A testdiszmorfiás zavar előfordulási gyakorisága plasztikai sebészeti páciensek körében Szabó Pál
Lantos Katalin 1 levelező Túlsúlyos anyák étkezéséhez tartozó rituáléinak vizsgálata az anya-gyermek kapcsolat sajátosságai Inántsy-Pap Judit
Bernáth Ágnes 1 levelező A felnőttkori elmeolvasó képesség korrelátumai, valamint annak társas viselkedésben betöltött szerepe Molnárné Kovács Judit
Gergely-Seuss Szilvia 1 levelező A kapcsolati háló szerepéről: kockázati magatartásformák oki elemzése Molnár Péter


Egyéni

a lap tetejére ^

név absz. tagozat cím témavez.
Csörsz Ilona DJ egyéni Az orvosi hivatás személyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei Molnár Péter
Suplicz Sándor egyéni Tanárok pszichológiai jellemzői diákszemmel Tóth László
Páli Judit DJ egyéni A gondolkodási stratégia fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvoda-iskola átmenet időszakában Tóth László
Dr. Petrika Erzsébet egyéni Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre Szabó Pál


Abszolutóriumot szereztek

a lap tetejére ^

név absz. tagozat cím témavezető
Nagy Ágnes Absz. levelező A pedagógusszerep explicit és implicit normáinak vizsgálata szerepjátékokban megjelenő tartalmak mentén Szabó Csaba
Béres Rita Absz. nappali Sporttevékenységek pszichológia szempontú elemzése és összehasonlítása Münnich Ákos
Veress Fruzsina Absz. nappali A munkahelyi munkaerő-kiválasztás személypercepciós aspektusai Molnárné Kovács Judit
Fedor György Absz. nappali A pályakezdő értelmiség társadalmi beilleszkedésének vizsgálata Münnich Ákos
Hazag Anikó Absz. nappali A hallgatói kiégés jelensége, pszichésen Molnár Péter
Józsa Balázs Absz. nappali Számítógépes játékok pszichológai hatása Szabó Csaba
Kerekes Noémi Absz. nappali Tehetségesek szociometriája Balogh László
Király Zoltán Absz. nappali Személyiségtényezők szerepének vizsgálata kiscsoportokban a Network Analízis eszközeivel Münnich Ákos
Kovács Tímea Absz. nappali Az önéletrajzi emlékezet sajátosságai anorexia nervosában szenvedő betegeknél Szabó Pál
Kökény Tibor Absz. nappali Modellkísérlet az egészséges táplálkozás homeosztatikus és motivációs összefüggéseire a vegetárizmus talaján Pék Győző
Lukács-Márton Réka Absz. nappali Speciális csoportok evészavarai Szabó Pál
Hőgye-Nagy Ágnes Absz. nappali A közúti gépjárművezetők alkalmasságvizsgálata kockázatvállalási szempontból Münnich Ákos
Nagy János Absz. nappali Zenei rendszerek fizikai jellemzései és észlelése Czigler István
Pató Lívia Gabriella Absz. nappali Kiváltott potenciálok vizsgálata Czigler István
Simon Kinga-Katalin* Absz. nappali Interperszonális kommunikáció vizsgálata különböző partnerkapcsolatokban. Az elméleti megalapozás tudományrendszeri helye: kommunikáció és szociálpszichológia valamint családszociológia Münnich Ákos
Tóth József Absz. nappali A serdülők és a számítógép által közvetített kommunikáció Sallay Hedvig
Hegedűs Melinda Absz. nappali és levelező Szubjektív jóllét serdülőkorban az anyagiasság, önkontroll és gazdasági viselkedés tükrében Molnárné Kovács Judit
Barkaszi Irén Absz. levelező Mentális fáradtság és alvásmegvonás elektrofiziológiai és viselkedéses hatásai Balázs László/Czigler István
Szabolcsné Solymosi Krisztina Absz. levelező Otthon mint az identitás szimbóluma Molnárné Kovács Judit
Putz Gabriella Absz. levelező Magyar pesszimizmus Molnárné Kovács Judit
Gajda András Absz. levelező A krónikus fájdalom szindróma egészségpszichológiai és párkapcsolati vonatkozásai Nagy Beáta
Kathyné Mogyoróssy Anita Absz. levelező Szülők és pedagógusok együttműködését befolyásoló tényezők vizsgálata felekezeti és nem felekezeti intézményekben. Ezek összefüggései az iskolás gyermekek lelki egészségével. Nagy Beáta
Nagy Tamás Absz. levelező Hátrányos helyzetű, tehetségfejlesztő programban gondozott, gyermekek jövőképének és boldogságélményének vizsgálata Pék Győző
Kovács Zsuzsa DJ. levelező A hagyományos onkológiai rákkezelést kiegészítő módszerek lehetőségei a gyógyulásban Szabó Csaba
Ceglédi Erzsébet Absz. levelező Tehetséges tanulók tanulási stratégiáinak és motivációjának jellemzői és összefüggései a természettudományos tantárgyakban Balogh László
Fehér Ágota Judit Absz. levelező Az értékorientáció emocionális és szocializációs meghatározottságának feltárása Péter-Szarka Szilvia
Gömöry Kornélia Absz. levelező Tehetséges tanulók fejlődésének pszichológiai jellemzői 10-14 éves korban "válogatott" és "normál" osztályokban Balogh László
Hajdu Krisztina Melinda Absz. levelező Az INPP-módszer pszichopedagógiai alkalmazásának lehetőségei az oktatásban - kutatás a megkésett idegrendszeri fejlődésről, a reflexműködés, a testtartás, a szorongás és a sajátos nevelési igény összefüggéseiről Tánczos Judit
Kiss Ferenc Absz. levelező Tanulási stratégiák, stílusok és a kognitív képességek fejlődésének longitudinális vizsgálata Balogh László
Kovács Bernadett Absz. levelező Segítő szakma a vallásos hit és a kiégés összefüggései Nagy Beáta
O. Szabó Orsolya Absz. levelező Szervezeti innováció Molnárné Kovács Judit
Pintér Ilona Eszter Absz. levelező A zenetanulás hatásai: kognitív, emocionális, szociális hatások a katedrális kórusiskolákra és zenetagozatos iskolákra Szabó Pál
Tóth Zsuzsa Absz. levelező Az apák szerepe a családokban ---
Tóthné Kosztin Beáta Absz. levelező A természettudományos fogalomalkotás és problémamegoldás fejlődése az általános iskolás tanulók körében Tóth László
Váradi Éva Absz. levelező A természeti környezettel való kapcsolat vizsgálata gyerekeknél és óvodapedagógus hallgatóknál ---
Vicsek András Dániel Absz. levelező Személyiségfejlesztő- és terápiás pszichodráma csoportok hatásvizsgálata ---/Kosztyuné Nyitrai Erika
Oceák Attila* Absz. levelező Az eseményfüggő kiváltott potenciálok kutatása Czigler István


Doktorjelöltek

a lap tetejére ^

név absz. tagozat cím témavez.
Kovács Zsuzsa DJ. levelező A hagyományos onkológiai rákkezelést kiegészítő módszerek lehetőségei a gyógyulásban Szabó Csaba
Klapcsik Zsuzsanna DJ. levelező Szociálpedagógus szakemberek pályaképe interjúk tükrében Szabó Pál
Kapuvári Virág DJ. levelező Gazdasági recesszió és munkanélküliség Egészséglélektani következmények Molnár Péter
Páli Judit DJ egyéni A gondolkodási stratégia fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvoda-iskola átmenet időszakában Tóth László
Tóthné Kosztin Beáta DJ. levelező A természettudományos fogalomalkotás és problémamegoldás fejlődése az általános iskolás tanulók körében Tóth László
Szebeni Rita DJ levelező A Kompetencia-alapú tanárképzéshez tartozó pedagógus személyiségvizsgálata Tóth László
Györffy Ágnes DJ. levelező A katonai identitás kialakulása, jellegzetességei, krízisei Szabó Csaba
Gömöry Kornélia DJ levelező Tehetséges tanulók fejlődésének pszichológiai jellemzői 10-14 éves korban "válogatott" és "normál" osztályokban Balogh László
Csákberényi Nagy Miklósné DJ levelező Fogalmazási képességek nyelvi összetevőinek vizsgálata Balogh László
Döbör Ágota DJ levelező Irodalmi érdeklődés és szövegmegértés tehetséges gyerekeknél Tóth László
Budaházy-Mester Dolli DJ levelező A jövő-orientáció háttértényezőinek vizsgálata főiskoolai hallgatóknál Frecska Ede
Körmendi Attila DJ levelező Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál Pék Győző


Doktori fokozatot szereztek

a lap tetejére ^

Név Cím Dátum
Szanati Dóra Viktória pszichológia tudomány - Koraszülött csecsemők és kisgyermekek nyelvi fejlődése 2011
Kovács Bernadett pszichológia tudomány - Segítő szakma a vallásos hit és a kiégés összefüggései 2011
Futó Judit pszichológia tudomány A korai anya/gondozó-gyermek interakció összefüggése a gyermek fogalmi és reprezentációs fejlődésével - a jelöltség szerepe 2010
Koós Orsolya pszichológia tudomány A dezorganizált kötődés kialakulása csecsemőkorban 2010
Zala Enikő Sarolta pszichológia tudomány Szervezeti igazságosság észlelése 2000
Pinczésné Palásthy Ildikó A drámajátékok hatásmechanizmusa 1998
Szabó Lajos A közvetlen segítőtevékenység pszichológiai tényezői a szociális esetmunkában 1999
Németh Erzsébet A külső ösztönzések alkalmazásának pedagógiai-, szociálpszichológiai dilemmái 1999
Molnárné Kovács Judit A méltányosság elve a munkahelyi ösztönzésben 2000
Sárvári György A metalépés 1998
Rudisch Tibor A myogén fájdalmak etiológiája és diagnosztikája 1999
Dávid Imre A tehetségazonosítás eszközeinek összehasonlítása az intellektuális szférában 2000
Andrejkovics Mónika Az idiopátiás torticollis spasticus etiológiájának kutatása személyiségvizsgáló eljárások segítségével 1999
Páskuné Kiss Judit Az iskolai oktatáson kívüli rendszeres elfoglaltságok szerepe a tehetség fejlődésében 2000
Fodorné Földi Rita Hiperaktivitás és tanulási zavarok 1998
Bóta Margit Kiemelkedő képességű (tehetséges) tanulók énképének vizsgálata 10-14 éves korig a családi háttér függvényében 2000
Kun Ágota Különböző szimmetriaértékű geometriai formák pszichológiai jelentéstanának és személyiséglélektani összefüggéseinek vizsgálata 2000
Boncz István Módosult tudatállapotban végzett vizsgálatok öngyilkosságot megkísérelt személyeknél 1999
Nagy Beáta Erika Speciális szükségletű gyermekek pszichés jellemzőinek és a velük kapcsolatos szülői, nevelői attitűdöknek a vizsgálata 1999
Gyarmathy Éva Tanulási zavarokkal küzdő tehetséges gyerekek azonosítása 1996
Tordai Zita Szilvia A betegséggel összefüggő pszichikus tényezők vizsgálata szívműtéten átesett személyek körében 2006
Szabó-Bartha Anett A betegség-reprezentáció vizsgálata különböző krónikus betegséggel küzdő egyének és házastársaik körében 2007
Kádár Gabriella A családi kommunikáció és az empátiás készség összefüggései serdülők vizsgálatában 2005
Hunyady Orsolya A féltékenység megtapasztalása és a féltékenységgel való megküzdés három életterületen: párkapcsolatban, családban és munkahelyen 2003
Hadházi Éva A gyermekvárás és a koragyermekkor időszakában kialakuló szülői attitűdök vizsgálata 2002
Petróczi Erzsébet A humán szférában előforduló stresszor tényezők és a munkahelyi kiégés 2003
Szilágyi Zsuzsanna A kábítószer-fogyasztás lehetséges háttér tényezőinek feltárása a Magyar Honvédség sorállományában 2004
Horváth Andrea Gabriella A kétszemélyes interdependens érdekkonfliktusok kimeneteinek alakulása felnőttkorban és különböző interperszonális kapcsolatokban 2002
Csernyikné Póth Ágnes A kihallgatások tranzakciós elemzése 2003
Dósa Zoltán A kognitív funkciók és az életkori tényezők szerepe a kétdimenziós ábrák mentális forgatásában 2006
Vincze Szilvia A matematikai képességstruktúra összefüggés-rendszereinek vizsgálata 2004
Oroszné Perger Mónika A pedagógusszemélyiség összetevői. Pedagógusjelöltek nevelési attitűdjeinek, elképzelt szakmai énképének és a nevelői modellek hatásának vizsgálata 2003
Kocsis György Gábor A pszichológiai alkalmasság megítélése külföldi többségi tulajdonú részvénytársaságoknál 2005
Szélesné Ferencz Edit Mária A pszichológiai immunrendszer vizsgálata, a koragyermekkori emlékek individuálpszichológiai értelmezésén keresztül 2008
Kulcsár Éva Adrien A segítő kapcsolatról alkotott vélemények a pszichológiai végzettség függvényében 2007
Szabó Laura A serdülőkori önértékelés jellemzői és meghatározó tényezői középiskolásokkal végzett kérdőíves vizsgálatok alapján 2003
Harmatiné Olajos Tímea A szocio-emocionális okokból történő alulteljesítés összefüggéseinek vizsgálata az iskolában 2006
Györgyiné Harsányi Judit A tanulási zavarok prevenciója és korrekciója szenzomotoros aktivitás kiváltásával, a ló, mint facilitátor felhasználásával 2006
Mező Ferenc A tehetségazonosítás problémái a vélemények és a teszteredmények összefüggése kapcsán 2005
Revákné Markóczi Ibolya A természettudományos problémamegoldás és befolyásoló tényezőinek összefüggései a középiskolában 2003
Turmezeyné Heller Erika A zenei ismeretek és képességek fejlődése az alsó tagozatos életkorban 2007
Málovics Éva Állandóság és változás a szervezeti kultúrában 2001
Felvinczi Katalin Az egészséges életvezetés képességét kialakító tananyag kidolgozása, kipróbálása és hatásvizsgálata 6-14 éves populáció körében 2004
Nábrády Mária Az érzelmek tranzakció-analitikus megközelítése. A rakett érzések hatása az érzelem felismerésre preadoleszcens korban 2001
Tánczos Judit Gabriella Az idegennyelv elsajátításában szerepet játszó tényezők vizsgálata 2002
Péter-Szarka Szilvia (sz: Fodor Szilvia) Az idegennyelv-tanulási motiváció jellemzői és változásai a felső tagozatos életkorban 2008
Tar Ildikó Éva Az idegennyelv-tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással 2008
Garai Dóra Az identitás alakulás fordulópontjai és a megküzdés sajátosságai veleszületett és trauma következtében sérült mozgáskorlátozott személyek narratívumaiban 2007
Kelemen Lajos László Az óvodapedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései 2008
Hubainé Muzsnai Márta Bibliadramatikus módszerek alkalmazása és hatása. Vallásos élmény és vallásos szerepek hatása bibliadráma csoportokban 2003
Kuritárné Szabó Ildikó Borderline személyiségzavar. Tünettan, etiológia, terápia 2006
Kissné Viszket Mónika Családi rituálék mint protektív tényezők életciklus-váltás idején 2007
Váry Annamária Csoportdinamikai folyamatok különböző kultúrákban 2003
Kosztyuné Nyitrai Erika Csoportdinamikai folyamatok vizsgálata kódolt tartalmak mentén önismereti pszichodráma csoportokban 2002
Vikár András Egyéni folyamatok a csoportban - csoportfolyamatok az egyénben 2007
Magos Tibor Elektrofiziológiai és pszichológiai kísérletek a monoaminerg rendszerek moduláló hatásának kimutatására 2003
Bakó Tihamér Életünk váltófázisait kísérő krízisek: prevenciós modellek 2001
Sütőné Koczka Ágota Emberi erőforrás fejlesztése az iskolapadban 2002
Billédi Katalin Emberi kapcsolati jellemzők összehasonlító vizsgálata segítő és más hivatásra készülő hallgatók körében 2002
Héjja-Nagy Katalin Fenomenológiai különbségek a zenei élményben 2004
Csákó Rita Ildikó Fiziológiai és pszichológiai válaszok vizsgálata módosult tudatállapot és laboratóriumi stressz helyzetben különböző hipnotikus fogékonyságú egyéneknél 2002
Démuth Ágnes Veronika Iskolai teljesítmények a tanulási nehézségek, szokások, tanulási képességek összefüggés rendszerében 2002
Boronkainé Rácz Judit Anna Koraszülött gyermekek fejlődése a környezeti tényezők függvényében 2003
Szilágyi István Magyar, román, belga szociális szakos hallgatók összehasonlító érték- és attitűdvizsgálata 2002
Bodnár Gabriella Magyarság és nemzettudat (Magyarország, Kárpátalja, Felvidék, Erdély) 2003
Kondé Zoltán Matematikai intelligencia és végrehajtói kontroll funkciók. Figyelmi váltás, figyelmi szelekció, emlékezeti frissítés 2005
Orosz Gyuláné Ludvig Erzsébet Matematikai képességek fejlődését befolyásoló tényezők 2001
Mailáth Nóra Nárcisztikus anyák kapcsolati jellemzői a gyermekkel közös feladathelyzetben 2001
Kondé Zoltánné Inántsy-Pap Judit Óvodás korú gyerekek társas kapcsolatainak vizsgálata, kötődés, társas helyzet, kapcsolat tudatosság 2004
Jámbori Szilvia Serdülők jövőorientációját meghatározó szocializációs tényezők vizsgálata 2004
Figula Erika Tanári magatartástípusok 2001
Dávid Mária Tanulási hatékonyság fejlesztése a felsőoktatásban csoportos tanácsadás módszerével 2005
Budavári-Takács Ildikó Társas orientáció és bűnözés 2005
Mészáros Aranka Távoktatásra történő felkészítés tréning módszerrel 2001
Boros János Lóránt Visszaeső bűnelkövetők utánkövetéses vizsgálata 2005
Benyák Anikó A hiperaktivitás háttértényezőinek vizsgálata alsós tagozatos tanulóknál 2008
Kiss János Munkaérték-preferenciák strukturális változásai a professzionalizáció mértékének és a képzés tartalmi változásainak tükrében 2008
Rudolfné Riesz Mária Tanulásban akadályozott 7.és 8. osztályos tanulók érzelmi képesség vizsgálata 2008
Gőbel Orsolya A képzeletjátékok indukálta intrapszichés folyamatok személyiségfejlesztő hatása óvodás korban 2006
Margitics Ferenc A szubklinikus depressziós tünetegyüttes háttértényezőinek vizsgálata főiskolai hallgatóknál 2006
Rostás Rita Ágnes Diákok és pedagógusok bölcsességképének összehasonlító elemzése 2006
Hatvani Andrea Irodalmi dialógusok a pszichológiai tartalomelemzés tükrében 2006
Csinády Adriána Emóciók és evolúciósan megalapozott menekülési válasz 5-8 évesekkel végzett téves vélekedés tesztekben 2010
Szabó Erika A munkahelyi egészségpszichológia és egészségfejlesztés rendszere a Magyar Köztársaság Rendőrségén, valamint a szubjektíve észlelt munkahelyi stresszterheltség jellegzetességei 2010
Pawlik Zsuzsa Orsika Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatknál 2010
Orosz Róbert A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata 2010
Máténé Pusztai Annamária Befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek búcsúleveleinek elemzése 2009
Csukonyi Csilla A társas orientáció (individualizmus és kollektivizmus) és a "cultural trade off"-hipotézis tudatos alkalmazhatóságának vizsgálati lépései: Magunkért legyünk vagy másokért; vagy mások legyenek értünk? 2009
Szemán-Nagy Anita Intergenerációs spirálok szerepe az antenatális depresszió létrejöttében 2009
Dr. Kovácsné Dr. Török Zsuzsanna Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére 2009
Lányi Katalin A környezetvédő viselkedés és az egészségviselkedés összefüggése 2009
Rózsa Lászlóné Szabó Dóra A zenei tehetség fejlődését és kibontakozását befolyásoló tényezők vizsgálata 2009


Átminősítettek

a lap tetejére ^

Név Cím Dátum
Dr. Forgács Attila Az étel, az evés és a testméretek pszichoarhaikus jelentésrétegei 1995
Dr. Sallay Hedvig (Katonáné) Kortárskapcsolatok 12 és 16 éves deviáns és nem deviáns serdülőknél 1995
Dr. Czeglédy István A felső tagozatba lépő tanulók problémamegoldó gondolkodásának jellemzői 1996
Dr. Szabó Csaba Szubjektív élmények különböző indukciós technikákkal létrehozott hipnózisokban 1996
Dr. Tóth László A gyengénlátók személyiség fejlesztésének és olvasás-tanulásának néhány pszichológiai problémája 1996
Dr. Gellénné Kálmánchey Márta A kreativitás vizsgálata 5. osztályos tanulóknál 1996
 
© 2009-2010 http://humandi.unideb.hu - HTDI | Bejelentkezés | Technikai adatok